W razie potrzeby można skontaktować się z administracją poprzez bramkę znajdującą się ponieżej.