ShortWWW jest przydatną opcją skracania zbyt długich adresów stron internetowych. Ponadto działa w bardzo interesującej domenie cuts.pl.

Podaj adres do skrocenia: